Lời nguyện thánh hiến với Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương trên cõi Thiên Đàng và toàn mặt đất, Mẹ là nơi nương náu cho kẻ tội lỗi, hằng đoái xem, thương xót chúng con, và chính Thiên Chúa tối cao đã đặt trọn vương quốc tình thương của Người vào tay Mẹ.

Con, N. N. (Tên Thánh và Tên), xin sấp mình dưới chân Mẹ và kêu cầu tới Mẹ với trọn con tim : Xin Mẹ đoái thương đón nhận kẻ tôi tớ đây như kho tàng vô giá của riêng Mẹ. Xin hướng dẫn con biết thi hành thánh ý của Mẹ với tất cả khả năng nơi hồn và xác con, với trọn cuộc sống con, với trọn từng giây phút cuối cùng nơi cuộc đời dương thế này và mãi mãi về sau.

Xin làm con trở nên nhỏ bé lại, nếu đó là Thánh ý Mẹ muốn, và xin thực hiện những gì đã được tiên báo về Mẹ: “Bà sẽ đạp đầu con Mãng Xà” và “Chỉ một mình Mẹ có thể đập tan mọi lạc thuyết trên toàn mặt đất.”

Xin giúp con trở nên khí cụ trong bàn tay vô nhiễm và giàu tình thương của Mẹ, để con có thể khơi dậy lửa yêu mến Mẹ nơi những tâm hồn nguội lạnh, nơi những tâm hồn đã lạc mất đức tin và để vương quốc của Thánh Tâm Chúa Giêsu được rộng mở.

Nguyện xin ơn hoán cải cho các tội nhân và mọi ơn lành nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ tuôn đổ đầy tràn xuống bất cứ nơi nào con bước đến, thông qua lời chuyển cầu của Mẹ. Xin dạy con biết ca tụng Danh Mẹ, hỡi Đức Trinh Nữ đầy diễm phúc, và xin ban cho con sức mạnh để con có thể chống lại mọi cạm bẫy quân thù.